Starttivalmennus ja työpajatoiminta – taloudellisia näkökulmia

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Jukka Ohtosen TPY:lle laatima selvitys Starttivalmennus ja työpajatoiminta – taloudellisia näkökulmia käsittelee starttivalmennukseen ja työpajatoimintaan liittyviä taloudellisia perusteita, kustannusvaikuttavuutta ja vaihtoehtoiskustannuksia.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry