Starttivalmennuksen menetelmiä ja työskentelytapoja

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Julkaisu tuotettiin osana Startti parempaan elämään -hanketta. Julkaisu nostaa käytännönläheisesti esille starttivalmennuksessa käytettäviä menetelmiä ja työskentelytapoja.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry