Sosiaalisen vahvistamisen menetelmäkortit

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Menetelmäkortit on tarkoitettu kohtaamistyön ammattilaisille ja ne soveltuvat eri ikäisten kohtaamiseen. Kortit mahdollistavat uudenlaisen tavan käsitellä sosiaalisen vahvistamisen eri osa-alueita sekä tavoitteita. Hyödynnä kortteja aina tutustumisvaiheesta yhteistyön päättymiseen asti. Tämä työkalu on kehitetty erityisesti etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan, mutta soveltuu loistavasti myös muuhun kohtaamistyöhön.

Nämä menetelmäkortit avaavat positiivisten väittämien avulla sosiaalisen vahvistumisen osa-alueita voimavarakeskeisesti. Korttipakka pitää sisällään seitsemän erilaista tehtävää, joita voit soveltaa kohtaamiesi ihmisten ja tekemäsi työn mukaan. Kortit auttavat tutustumisessa, puheeksi ottamisessa, luottamuksellisessa keskustelussa sekä tavoitteen asettelussa. Mukana on myös arviointiasteikko (1–5), joka auttaa arvioimaan väittämiä ja omaa tilannetta sekä ilmaisemaan mielipiteitä. Ammattilaisen työn tueksi on laadittu apukysymyksiä korttien käyttöön. Kortit soveltuvat yksilöohjaukseen ja ryhmätoimintaan. Halutessanne voitte käyttää niitä myös työyhteisössä.

Lataa tiedosto itsellesi maksutta tältä sivulta, tulostus- ja leikkausohje löytyvät materiaalista (sivu 1). Laminoi kortit ja ota käyttöön!

Tervetuloa Sosiaalisen vahvistamisen maailmaan!

Terveisin
Riitta Kinnunen, Emmi Paananen ja Susanna Palo
Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus, 2023

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry