Selkokieli kohtaamistyössä

Julkaisutyyppi: Koulutusmateriaali

Verkkokoulutussarja 3 x 30 min.

Selkokieli on helppoa suomen kieltä. Useampi kuin joka 10. suomalainen tarvitsee selkokieltä. Selkokieli on saavutettavaa kieltä, joka parantaa nuorten ja valmentautujien yhdenvertaisuutta.

Selkokieltä voivat tarvita nuoret ja valmentautujat
• joilla on oppimisen tai lukemisen vaikeuksia
• joilla on vaikea elämäntilanne
• joilla on kehitysvamma
• joille suomi ei ole äidinkieli.
Selkokieli auttaa näitä nuoria ja valmentautujia lukemaan, opiskelemaan, tekemään töitä ja elämään itsenäistä elämää. Koulutuksessa opit, mitä selkokieli on ja kuinka voit hyödyntää sitä kohtaamistyössäsi.

Osa 1, Mitä on selkokieli?
• selkokieli ja käyttäjäryhmät
• erilaisia selkomateriaaleja

Osa 2, Miten puhetta voi selkeyttää?
• vuorovaikutus ja kohtaaminen
• selkopuheen keinot

Osa 3, Miten tekstiä voi selkeyttää?
• perusasiat selkokirjoittamisesta
(tekstin sisältö, helpot sanat ja lauseet)
• selkeän tekstin ulkoasu ja kuvat

Katso Selkokieli kohtaamistyössä -koulutuskokonaisuus tallenteena INTO:n YouTube-kanavalta

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry