Perehdyttäminen työpajalla: Porin malli, Milvi Elo

Julkaisutyyppi: Hyvä käytäntö

Miten perehdyttää uusi valmentaja työpajan toimintatapoihin sujuvasti?

Milvi Elo muokkasi uusiksi Porin nuorten työpajalla perehdyttämisen kansion osana opintojaan. Tarve muokata perehdyttämisen tapaa lähti keskusteluista työyhteisössä ja eteni omien ajatusten selkeyttämiseen sarjakuvan avulla. Perehdytyskansion lisäksi syntyi ohjeistus valmentajalle. Onko sinun työpajallasi tarvetta muokata perehdyttämistä? Lue lisää!

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry