”Nuorten asiallahan tässä ollaan kaikki”. Etsivän nuorisotyön yhteistyö Ohjaamojen kanssa. Raportti kyselytuloksista (2019)

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Etsiville nuorisotyöntekijöille suunnatulla kyselyllä pyrittiin löytämään Ohjaamo-yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä kuvaamaan yhteistyön toivottua ihannetilaa. Kyselyyn vastasi 192 etsivän nuoristyön toimijaa. Raporttiin on koottu kyselyn keskeiset tulokset.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry