Lausunto TyV: Talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY jätti lausunnon ja oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa valtion talousarvioesityksestä ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta 23.10.2019.

Lausunnossa tarkastellaan pyydetyn mukaisesti erityisesti talousarvion vaikutuksia nuorisotyöttömyyteen. Tarkemmin käsitellään myös työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitusta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry