Lausunto TEM: TE2024 ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksen mukaan työnhakijalle, joka on kolmen kuukauden kuluessa työllistymässä tai aloittamassa varusmies- tai siviilipalveluksen tai perhevapaan, ei enää järjestettäisi työnhakukeskusteluja. Into pitää muutosta tarkoituksenmukaisena ja palveluprosessin oikeansuuntaisena kehittämisenä. Katsomme kuitenkin, ettei muutos ole vielä riittävä. Palveluprosessia tulee edelleen keventää ja asiantuntijan harkintavaltaa lisätä, jotta resursseja saadaan nykyistä paremmin kohdennettua niille, jotka tukea eniten tarvitsevat. Esityksen mukaan kyseisellä kohderyhmällä säilyisi edelleen työnhakuvelvoite. Into katsoo, että se pitäisi jättää asettamatta. Korostamme, että vaikuttavimmat tulokset saadaan yksilöllisiin palveluihin panostamalla.

Työnhakukeskustelu ja täydentävä työhakukeskustelu

Toteumatietojen perusteella palveluprosessia ja täydentäviä työnhakukeskusteluja ei  ole voitu toteuttaa lainmukaisesti. Arvioimme, ettei esitetyistä muutoksista huolimatta resursseja kohdennu vieläkään riittävästi niille, jotka niitä tarvitsevat, koska henkilöstöresurssia on liian vähän. Palveluprosessia on tarpeen edelleen keventää ja panostaa erityisesti työllistymiseensä tukea tarvitsevien yksilölliseen palveluun sekä tarpeisiin vastaaviin palveluihin ohjaamiseen.

 

Työnhakuvelvollisuus

Esityksen mukaan työnhakuvelvoite säilyy, vaikka työttömyys olisi päättymässä kolmen kuukauden kuluessa. Into ei pidä tätä tarkoituksenmukaisena: työnhakuvelvoitetta ei tulisi tällöin asettaa.

Into korostaa, että palveluprosessissa tarvitaan yksilöllisten tilanteiden kokonaisvaltaista huomiointia ja tarveharkinnan vahvistamista. Painotamme, että työllisyyden edistämisessä työnhakuvelvollisuutta tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia ovat monialaiset palvelutarvearviot, työ- ja toimintakyvyn arvioinnit sekä niihin perustuvat tarvelähtöiset valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalvelut.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry