Lausunto TEM ja TyV: Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into antoi 15.8.2021 lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ns. pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista. TE-palveluiden henkilöstöresurssien lisääminen on tarpeen – mutta onko lisäys edelleenkään riittävä?

Työnhakuvelvollisuuden sijaan olennaisinta olisi panostaa ohjauksellisiin TE-palveluihin sekä tarvelähtöisiin valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluihin. Lakiesityksessä lisätään TE-toimistojen henkilöstöresursseja ja tihennetään työnhakijoiden tapaamisiaMalliin kuuluu myös uusi työnhakuvelvollisuus. Sen mukaisesti työnhakijan on haettava pääsääntöisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa, jotta hän säilyttää työttömyysturvaoikeutensa. Lisäksi karensseja porrastetaan ja käyttöön otetaan uusi muistutus. 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry