Lausunto STM: Toimeentulotukilain uudistaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Toimeentulotukilakia uudistetaan ja Into jätti lausunnon 30.9.2021 Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmän loppumietinnöstä. Lausuntoa varten Into keräsi näkemyksiä etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimijoilta.

Vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksessa perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan, ja ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jäivät kuntien sosiaalityöhön. Nyt tehtävän uudistustyön tavoitteena on vastata haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin aiempaa paremmin. Lainsäädännön muutoksilla tavoitellaan asiakkaan aseman parantamista. Tämä on tarkoituksenmukaista.

Into painottaa, että tarve sosiaaliturvan kokonaisuudistukselle on ilmeinen. Monimutkaista järjestelmää on tärkeää yksinkertaistaa ja joustavoittaa sekä vahvistaa palveluiden yhteensovittamista etuuksiin. Into peräänkuuluttaa myös etuuksien tason nostoa.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry