Lausunto STM: Mielenterveysstrategia

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon mielenterveysstrategian luonnoksesta 25.10.2019.

TPY pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen on strategiassa nostettu omaksi linjauksekseen. Tarkoituksenmukaista on myös, että linjauksessa on huomioitu lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen. TPY katsoo, että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tulee huomioida strategiassa vielä selkeämmin. TPY esittää, että nuorten yhteiskunnallisen ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen nostetaan vahvemmin linjauksen tavoitteiden saavuttamisen ehdotukseksi.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry