Lausunto STM: Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksen mukaan jälkihuollon ikäraja laskettaisiin 25 vuodesta 23 vuoteen. Into katsoo, että muutos lisäisi haavoittuvassa asemassa olevien nuorten syrjäytymisen riskejä ja ruuhkauttaisi jo nyt puutteelliset mielenterveys- ja aikuissosiaalityön palvelut. Jälkihuollon ikärajaan aiemmin tehtyjen muutosten vaikutuksia ei ole arvioitu. Into katsoo, ettei ikärajan lasku tuota yhteiskunnalle säästöjä, vaan aiheuttaa kustannusten kasvua muilla sektoreilla. Into korostaa, että jälkihuoltoa tulee kehittää ja vahvistaa. Into vastustaa jälkihuollon ikärajan laskua.

Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että nuorten hyvinvointi on aiempaa polarisoituneempaa: vaikka yhä useampi nuori voi entistä paremmin, pahoinvoivat nuoret voivat aiempaa huonommin. Into korostaa, ettei jälkihuollon ikärajan lasku tue nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitetta ja pahoinvoivien nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Jälkihuolto on palvelu, joka on kohdennettu juuri tähän kohderyhmään ja joka on tärkeässä asemassa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Into katsoo, että nuorten tuen ja turvaverkkojen heikentäminen vaikeuttaisi nuorten kouluttautumista ja työllistymistä ja lisäisi heidän syrjäytymisen riskejään. Näin ollen ikärajan laskemisen myötä nuorten huono-osaisuus ei vähene vaan syvenee, kerrostuu ja muuttuu entistä kompleksisemmaksi. Myös ylisukupolvisen syrjäytymisen riskit voivat kasvaa.

Jos jälkihuollon tarjoama tuki lyhenee, tarvitaan aiempaa enemmän resursseja sosiaali- ja terveyspalveluihin, erityisesti mielenterveyspalveluihin ja aikuissosiaalityöhön. Ikärajan laskeminen tulee entisestään ruuhkauttamaan näitä palveluita.

Into katsoo, että jälkihuollon ikärajan laskemisesta tulee seuraamaan myös etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tarpeen kasvua. Nuoret tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta itsenäistymisessä ja elämänhallinnassa, kun jälkihuollon tuki päättyy aiemmin. Into painottaa, ettei etsivä nuorisotyö tai työpajatoiminta voi korvata jälkihuoltoa.

Into korostaa, ettei tuen ja avun tarve ei poistu sillä, että palvelu poistetaan. Yksilö ei myöskään kuluta yhteiskunnan varoja yhtään sen vähempää – päinvastoin: oikea-aikainen apu ja tuki maksaa huomattavasti vähemmän kuin koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääminen ja syrjäytyminen.

Into katsoo, että jälkihuoltoa tulee kehittää ja vahvistaa – ei rajoittaa. Jälkihuollon ikärajan laskeminen on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti kestämätön päätös. Into vastustaa ikärajan laskua.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry