Lausunto SM: Arpajaislain uudistaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui 5.2.2021 hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Rahapelijärjestelmää on kehitettävä kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti vastuullisempaan suuntaan rahapelihaittojen ehkäisemisen ollessa keskiössä.   

Lausunnolla oleva hallituksen esitys tuo keinoja puuttua rahapelaamisen sosiaalisiin, taloudellisiin ja terveydellisiin haittoihin. Kannatettava uudistus on rahapelaamisen markkinoinnin ohjaaminen kohti vähemmän haittoja aiheuttavaan pelaamiseen. Into tukee hallituksen esityksen toimia rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Uudistus haastaa kuitenkin nykyistä kansalaisjärjestötoiminnan rahoitusjärjestelmää. Tärkeä uudistus ei saa johtaa järjestöjen toimintaedellytysten heikkenemiseen ja sitä kautta heikossa asemassa olevien palveluiden vähenemiseen, vaan haasteeseen on löydettävä nopeasti kestävä ratkaisu.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry