Lausunto SiV: Julkisen talouden suunnitelma

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY antoi lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023 14.10.2019.

TPY katsoo, että nuoret näkyvät hallitusohjelmassa kiitettävästi, ja hallitusohjelma lupaa hyvää työpajatoiminnalle ja etsivälle nuorisotyölle. Olennaista on tukea vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. TPY myös korostaa, että suunnitelma Veikkauksen edunsaajien määrärahojen pienenemisen kompensaation toteuttamiseksi tulee laatia pikaisesti.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry