Lausunto OPH: Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui Opetushallitukselle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteiden luonnoksesta 25.2.2021. Luonnos vaikuttaa lupaavalta kokonaisuudelta, joka voi parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia suunnistaa joustavasti heille parhaiten soveltuville koulutuspoluille – kunhan perusteita vielä hiotaan kriittisiltä kohdiltaan.

Yleisesti ottaen perusteissa olisi hyvä hahmottaa kirkkaammin se syrjäytymistä ennaltaehkäisevä ja henkilökohtaista ohjausta kaipaavia nuoria sosiaalisesti vahvistava asema, joka TUVA:lla koulutusjärjestelmässämme tulee olemaan. Koulutuksen tavoitteisiin kannattaisi liittää nuoren kasvun, itsenäistymisen ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppiminen. 

Perusteissa tulisi huomioida paremmin oppilaitoksen toimintakulttuurin sekä hyvinvointia ja oppimista kannattelevien yhteisöllisten tekijöiden merkitys. Kun uuden koulutuksen kohderyhmästä tulee tilanteiltaan ja tarpeiltaan erittäin moninainen, ja samalla yksilölliset koulutuspolut tekevät yhteishengen kehkeytymisestä haastavaa, vaaditaan koulutuksen järjestäjiltä merkittävää panostamista ryhmäyttämiseen, kaverisuhteiden syntymisen tukemiseen ja oppimisympäristöjen yhteisöllisyyteen.  

Haastaviin kasvun ja oppimisen tarpeisiin vastaavan TUVA-koulutuksen tarjoaminen edellyttää vahvan nuorisotyöllisen otteen omaksumista, kumppanuuksien tiivistämistä, ja yhteistyömallien kehittämistä muiden toimijoiden ja vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä tarjoavien tahojen kanssa. Myös yhteistyötä oppilaitoksen ja kodin välillä olisi tärkeää jatkossa käsitellä perusteidenkin tasolla. 

Kaikille opiskelijoille annettava ohjaus sekä tuen tarpeiden arviointi aina opintojen alussa ovat edistysaskelia, joihin kannattaa panostaa esitettyä painokkaammin. Hyvinvointiin, arjen rakenteisiin ja osallisuuteen liittyvät tekijät tulisikin huomioida kokonaisvaltaisemmalla otteella ja ottaa jatkossa mukaan kaikille yhteiseen koulutuksen osaan.  

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry