Lausunto OPH: Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into katsoo, että osaamisen tunnistamista käsitellään ohjeessa liian ohuesti. Into huomauttaa, että osaamisen tunnistamista tehdään laajamittaisesti myös työpajojen toimesta. Into myös katsoo, että osaamisen tunnistamista käsittelevien asiakirjojen ja muiden selvitysten listassa tulee mainita myös työpajatoiminnassa yleiset osaamistodistukset.

Into esittää, että lause ”Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutuksen järjestäjän tehtävä.” muutetaan muotoon: ”Osaamisen tunnistamista voivat koulutuksen järjestäjien lisäksi toteuttaa myös muut organisaatiot. Osaamisen tunnustaminen on koulutuksen järjestäjän tehtävä.”

Into esittää, että osaamisen tunnistamista käsittelevien asiakirjojen ja muiden selvitysten listaa käsittelevä lause muutetaan muotoon: ”Osaamisen tunnistaminen tehdään opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella, joita voivat olla esimerkiksi tutkintotodistukset, työtodistukset, osaamiskartoitukset, osaamistodistukset, haastattelut tai muut selvitykset.”

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry