Lausunto OKM: Vapaasta sivistystyöstä annettu laki

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into haluaa nostaa esille työpajojen roolin oppimisympäristöinä ja niiden merkityksen osaamisen kasvattamisessa ja sen tunnistamisessa. Työpajat toimivat koulutuksen järjestäjien kumppaneina ja tarjoavat vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä. Yhteistyötä tehdään sekä ammatillisten perustutkintojen että TUVA-koulutuksen osalta. Merkittävä osa työpajoista on tunnistanut oppimisympäristönsä ja tunnistaa valmentautujien osaamista osaamistodistusten avulla. Myös osaamismerkkejä hyödynnetään joillakin työpajoilla. Monilla työpajoilla järjestetään näyttöjä ja niissä voi suorittaa tutkinnon osia, osatutkintoja tai koko tutkinnon. Into pitää vapaan sivistystyön osaamismerkkien suoritustietojen tallentamista Koski-tietovarantoon tarkoituksenmukaisena. Tämä tulee laajentaa myös työpajojen osaamistodistuksiin.

Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”Hallitus mahdollistaa oppivelvollisuuden suorittamisen myös työpajatoiminnassa.” Tämä on tärkeä kirjaus. Into katsoo, että Koski-tietovarannon avaaminen myös työpajojen osaamistodistuksille tukee osaltaan kirjauksen toimeenpanoa. Se parantaisi ja helpottaisi työpajoilla hankitun osaamisen tunnistamista ja sen tunnustamista sekä edistäisi aliedustettujen ryhmien kouluttautumista ja työllistymistä. Se tukisi myös laajennetun oppivelvollisuuden ja jatkuvan oppimisen tavoitteiden toteutumista.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry