Lausunto OKM: Vanupo

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY antoi lausunto valtakunnallisesta nuorisotyön- ja politiikan ohjelmasta opetus- ja kulttuuriministeriölle 1.11.2019.

Valtakunnallinen työpajayhdistys pitää hallitusohjelmassa linjattuja VANUPOn pääteemoja ja huomioitavia asioita tärkeinä ja tarkoituksenmukaisina. Kaikki hallitusohjelmassa mainitut teemat eivät kuitenkaan nyt näy VANUPOssa eikä luonnoksessa ole erikseen mainittu, miksi hallitusohjelman linjauksista osa on rajattu pois tai painotettu toisin.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry