Psykososiaalisen vahvistamisen polku nuorille aikuisille

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Toimintamalli psykososiaalisesti heikossa asemassa olevien nuorten aikuisten kohtaamiseen palveluissa.

Heijastuksia-toimintamalli on kehitetty Moodi-ESR-hankkeessa. Moodi on Vantaan nuorisopalveluiden ja nuorten aikuisten sosiaalipalveluiden yhteishanke, jonka tarkoituksena on ollut psykososiaalisesti heikossa asemassa olevien nuorten aikuisten palvelujen kehittäminen.

Heijastuksia-toimintamalli pohjautuu Vantaan nuorisopalveluiden Palvelu olen minä! -ESR-hankkeessa (2015–2017) kehitettyyn Pomppu-toimintamalliin. Tätä käsikirjaa voi käyttää itsenäisesti, mutta myös yhdessä Pomppu-toimintamallin käsikirjan kanssa (ks. lisätietoa-osio). Lisäksi materiaaleista löytyy Palvelu olen minä! -hankkeen Luottamusta palveluihin! -tutkimusraportti nuorten aikuisten psykososiaalisten palveluiden kehittämisestä.

Palvelu olen minä! -hanke alkoi vuonna 2015 etsivän nuorisotyön kehittämisen hankkeena, jossa etsittiin toimivaa tapaa palvella nuoria, jotka olivat ”jumittuneet kotiin” (kotoa poispääseminen konkreettisesti haastavaa), joita perinteinen palveluohjaus ei hyödyttänyt ja joille etsivän nuorisotyön tarjoama ryhmämuotoinen palvelu ei soveltunut. Tuloksena syntyi Pomppu-toimintamalli, jota kuvattiin nuorille aikuisille suunnatun sosiaalisen kuntoutuksen muotona. Heijastuksia-toimintamallissa haluamme korostaa entistä enemmän positiivista, yksilön omia voimavaroja vahvistavaa toimintaa, ja siksi Heijastuksia-toimintamallin kohdalla puhumme psykososiaalisesta vahvistamisesta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry