Jyränkölän mediapajan vinkit etävalmennukseen

Julkaisutyyppi: Hyvä käytäntö

Jyränkölän mediapaja Heinolassa teki virtuaalisen valmennuksen toimintamallin ja suunnitteli viikkorytmin, jolla valmennusta voi tehdä korona-aikana. Tätä mallia voi soveltaa myös etävalmennukseen, jota tehdään tarvittaessa joko jaksoissa tai tiettyinä päivinä viikossa livevalmennuksen rinnalla.

Jokaiselle nuorelle on laadittu yksilöllinen suunnitelma, joka pohjautuu hänen sopimuksensa tavoitteisiin ja tarkistettu/tullaan tarkistamaan yhdessä viranomaisen, nuoren ja valmentajan kanssa yhteistyössä. Työpajajakson aikana eri teknisiä mahdollisuuksia hyödyntäen nuoret saavat yksilö-ja ryhmävalmennuksen, kuten livevalmennuksessa, mutta nyt poikkeustilanteessa virtuaalisesti ja ilman suoraa kasvokkaista kontaktia.

Jyränkölän mediapajan viedeopäiväkirjakampanjaa voi käyttää mallina ja ideoinnin lähteenä oman työpajan etävalmennusta suunnitellessa

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry