Hur går det för mig? – kartläggning för den som deltar i handledningen

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Blanketten Hur går det för mig? är ett verktyg som kan användas i verkstadsverksamheten för att granska handledningsdeltagarens situation och för att stödja diskussionerna mellan den som deltar i handledningen och handledaren. Verktyget stöder ett resurs- och styrkeorienterat sätt för bemötande och diskussion i handledningen.

Med hjälp av blanketten ser den som deltar i handledningen över sin livssituation och identifierar sina starka sidor och utvecklingsbehov.
Utifrån kartläggningen kan man fastställa saker som den som deltar i handledningen behöver stöd för under verkstadsperioden samt ställa upp mål för utvecklingen under verkstadsperioden.

Med hjälp av kartläggningen kan man granska hur den som deltar i handledningen har rört sig mot sina mål under verkstadsperioden.
I anvisningen för handledaren presenteras en diskussionsmodell som fokuserar på resurser och starka sidor. Anvisningen berättar också hur verktyget kan användas som stöd för handledningen.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry