Ehkäisevä päihdetyö etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Mitä on etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa toteutettava ehkäisevä päihdetyö. Tutustu tältä sivulta löytyvää huoneentauluun ja ota se aktiiviseen käyttöön työarjessasi.

Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ehkäisemällä sekä vähentämällä päihde- ja pelihaittoja. Ehkäisevää työtä voidaan tehdä yksilöiden tai yhteisöjen kanssa tai se voi olla laajempaa, koko yhteiskunnan kattavaa työtä. Työtä voidaan myös kohdentaa erilaisille ihmisryhmille ja eri ikäisille ihmisille. Ehkäisevän päihdetyön piiriin lasketaan alkoholi, nikotiinituotteet ja huumausaineet – sekä päihderiippuvuuden tapaista riippuvuutta aiheuttava rahapelaaminen.

Ehkäisevä päihdetyö on merkityksellinen osa etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa, jossa näyttäytyvät sekä ehkäisevän työn erilaiset tavoitteet että eri tasot. Ehkäisevä päihdetyö on muun muassa saatavuuden rajoittamista, kysynnän ehkäisyä ja käytöstä syntyvien haittojen ehkäisyä. Tällä sivulla ladattavissa oleva PDF-tiedosto kuvaa kohdennetussa nuorisotyössä tehtävää ehkäisevää päihdetyötä. Lataa ja ota käyttöön!

 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry