Effekter avverkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete. Mätning av den sociala förstärkningen med Sovari-verktyget

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Boken är en praktisk handbok för hur man tar i bruk Sovari mätaren på verkstaden och i det uppsökande ungdomsarbetet.

Boken beskriver principerna för den sociala förstärkningen och beskriver olika delområden på verkstaden och det uppsökande ungdomsarbetet och hur man använder Sovari för att mäta den sociala förstärkningen. Boken beskriver men tydliga exempel hur man kan använda Sovari mätarens resultat.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry