Arbetsverkstädernas startträning som social rehabiliteringstjänst. Etablering av startträning i det lokala servicenätverket

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Boken erbjuder information om startträningen och i synnerhet om hur den kan etableras såväl inom sådana arbetsverkstäder som erbjuder och utvecklar startträning som sådana arbetsverkstäder som planerar och drar igång ny verksamhet. Den riktar sig även till arbetsverkstädernas samarbetsparter, och publikationens syfte är att informera om verksamhetens innehåll och mål samt att göra startträningens möjligheter synliga i synnerhet som en social rehabiliteringsform. Boken fås också på finska.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry