Come as you are – work meeting for European street youth workers

Maaliskuun alussa Tuusulan Gustavelundiin kokoontui jalkautuvan nuorisotyön osaajia ympäri Eurooppaa. Perinteisen seminaarin sijaan kyseessä olikin työkokous, joka johdatteli eteenpäin itseään ja yhdessä käsiteltäviä aiheita. Työkokouksen fasilitaattorina toimi Anna-Kaisa Vihersalo ja tapahtuman käytännön asioita hoiti Jutta Kivimäki Opetushallituksesta. Työkokouksen tarkoituksena oli jalkautuvan nuorisotyön taustalla olevien ilmiöiden tunnistaminen ja jakaminen ja kahden työskentelypäivän aikana ehdittiin keskittyä mm. työtapoihin, työn periaatteisiin ja arvoihin, erilaisten todellisuuksien kohtaamiseen sekä nuorten palveluihin ja erilaisiin tuen tarpeisiin.

Values behind work I do.

 

Apua englantia, miten tätä puhutaan? Äkkiä se siitä lähti liikkeelle. Kyseessä on siis Come as you are – kansainvälinen jalkautuvan nuorisotyön työkokous Tuusulassa. Osallistujia ilmestyy pikkuhiljaa hotellin aulaan yhteensä 15 eri Euroopan maasta. Illallispöydissä kuului jo innokasta puheensorinaa. Kaikilla tuntui olevan sama utelias asenne mukanaan. Keitä nämä kollegat ovat ja miten he työnsä näkevät?

Aamupalalla tunnistin jo tuttuja kasvoja. Kohta päästään asiaan. Työskentely alkoi herättelyllä siitä, mistä olemme ja kauanko olemme työtämme tehneet. Kirjo oli laaja ja jo tässä vaiheessa oli selvää, että tiedossa on monenlaisia lähestymistapoja.

Joidenkin maiden kohdalla minulla oli karkea käsitys siitä, minkälaisista yhteiskunnallisista lähtökohdista työtä rakennetaan, mutta paljon löytyi maita Euroopasta, joiden käytännöistä minulla ei ollut juuri minkäänlaista käsitystä. Toisaalta, viimeisen päivän hupaisimmat keskustelunaiheet saatiin aikaan aiheesta: Onko Suomessa todellakin kaikilla oma sauna? Jokaiselle jäi varmasti mieleen paljon uutta tietoa niin Suomesta kuin muistakin maista. Saimme jopa sankan lumisateen ja valkoisen maan hetkeksi tapaamisen ensimmäisenä päivänä.

Asevelvollisuus ja siviilipalvelus sekä keskustelu järjestelmän uudistuksesta koskemaan kaikkia ikäluokan kansalaisia aiheuttivat myös paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Aikalisä! –toiminta sai positiivista palautetta ja se koettiin huikeana mahdollisuutena, jonka kaltainen tilaisuus tavata kohderyhmää oli monella toiveissa. Mihin yhteyksiin se eri maissa saataisiin sidottua olisi mahtava tilaisuus myös miettiä, onko meillä Suomessa vielä joitain paikkoja, joissa voisimme työtämme tehdä tunnetuksi.

Tapaaminen painottui jalkautuvaan työhön, mutta kävin erään antoisan keskustelun belgialaisen kollegan kanssa. Hän toimii esimiehenä tiimeille, jotka tekevät jalkautuvaa työtä vankiloissa. Heidän tiimissään on uusi työntekijä, jonka roolia he kutsuvat sillanrakentajaksi. Hänen työnkuvansa kuulosti hyvin vahvasti meidän etsivän nuorisotyön ohjaajan perusroolilta. Yritin lyhyessä hetkessä kertoa työstämme paljon ja lupasin lisää tietoa aiheesta, jos vain sitä jostain löytäisin.

Löysin kokouksesta palattuani paljon käytännöllistä materiaalia työn johtamisen näkökulmasta ja verkostotyöstä, mutta… …kaikki tämä mahtava materiaali, jota on tuotettu, on suomeksi. Jos jossain odottaa hyvää materiaalia suomalaisesta etsivästä nuorisotyöstä englanniksi, niin siihen olisi kiinnostusta ja sitä otettaisiin ilolla vastaan (Etsivän nuorisotyön käsikirja englanniksi huomioitu ja hyväksi todettu myös kansainvälisesti).

Kaiken kaikkiaan, lukuisista työkokouksen tapaamisista ja keskusteluista päätellen, voimme kaikki seisoa ylpeästi suomalaisen etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön takana. Olemme monella tapaa edelläkävijöitä niin hyvien käytäntöjen juurruttamisessa, nuorisotyön lainsäädännössä kuin nuorisotyöntekijöiden koulutustasossa ja ammatillisissa työskentelytavoissa. Samaan aikaan kun Suomessa jännitetään valtionavustuspäätöksiä, jossain eurooppalaisessa valtiossa mietitään riittävätkö yksittäiset lahjoitukset tässä kuussa nuorisotyön pyörittämiseen ja miten kunnat ja valtio saataisiin osallistumaan edes jotenkin nuorisotyön rahoitukseen.

Lopuksi, joku viisas jossain on varmasti sanonut jotain fiksua, joten päätän viestini yhden uuden ystäväni sanoin:You are beautiful people with a big heart for vulnerable people.”

 

Maija Kulju ja Jenni Aaltonen
Etsivän nuorisotyön ohjaajat
Hyria säätiö

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry