Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palveluna. Starttivalmennuksen juurruttaminen paikalliseen palveluverkostoon

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palveluna. Starttivalmennuksen juurruttaminen paikalliseen palveluverkostoon- julkaisu tuotettiin osana TPY:n Startti parempaan elämään -hanketta.

Julkaisu tarjoaa tietoa starttivalmennuksesta ja sen juurruttamisesta niin starttivalmennusta suunnitteleville kuin sitä kehittäville työpajoille.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry