Tukea päihteiden käytön pohdintaan (alle 18v)

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Materiaali päihteiden käytön pohdinnan tueksi ja ohjaustyön työkaluksi.

Materiaali oman päihteiden käytön myönteisten ja ei-toivottujen vaikutusten pohdintaan sekä käytön lopettamisesta aiheutuvien hyötyjen ja mahdollisten haittojen arviointiin. Materiaaliin kuuluu myös erillinen nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu ohjemateriaali. Materiaali on suunnattu erityisesti alle 18-vuotiaille nuorille.

Materiaali on kehitetty EHYT ry:n ja YAD ry:n Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeessa kehitettyjen kannabisinterventiomateriaalien pohjalta. 

LATAA MATERIAALI: Tukea päihteiden käytön pohdintaan (alle 18-vuotiaille) – EHYT ry 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n materiaalit tarjoavat tukea ja apua ehkäisevän päihdetyön suunnitelmalliseen toteuttamiseen sekä erilaisiin keskustelu- ja puheeksiottotilanteisiin. Kaikki Osaamiskeskustoiminnan tuottamat materiaalit löytyvät osoitteesta https://ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta.   

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry