Toiminnalliset kannabiskortit

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Kannabiskortit toimivat toiminnallisena menetelmänä päihdekasvatuksessa, keskustelujen ja puheeksioton tukena.

Toiminnallisia kortteja voi käyttää puheeksi ottamisen ja keskustelun tukena. 

  • Kortit on teemoitettu maittain: 
  • Hertta/Sydänkortit liittyvät päihteettömyyteen ja yleiseen hyvinvointiin. 
  • Risteissä/Kysymysmerkeissä on pelaajille osoitettuja kannabikseen ja sen käyttämiseen liittyviä kysymyksiä. 
  • Padoissa/Puhekuplissa on totta vai tarua -väittämiä kannabiksesta. 
  • Ruudut/Huutomerkit sisältävät kiinnostavia faktoja kannabiksesta. 

Korttien sisältöjä voi pohtia yhdessä pelaajien kesken tai kukin voi pohtia aiheita myös yksin. Kannabiskortit toimivat maittain myös sellaisenaan toiminnallisena menetelmänä päihdekasvatuksessa. Voit valita tietyn maan kortit ja käydä niiden avulla keskustelua kannabiksesta. 

LATAA TULOSTETTAVA MATERIAALI: Toiminnalliset kannabiskortit – EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n materiaalit tarjoavat tukea ja apua ehkäisevän päihdetyön suunnitelmalliseen toteuttamiseen sekä erilaisiin keskustelu- ja puheeksiottotilanteisiin. Kaikki Osaamiskeskustoiminnan tuottamat materiaalit löytyvät osoitteesta https://ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta.   

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry