Tavoitteena ”yhteisten rajapintojen löytyminen ja yhdessä toimiminen nuorten hyväksi”. Työpajojen yhteistyö Ohjaamojen kanssa. Raportti kyselytuloksista

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Työpajatoimijoille suunnatulla kyselyllä pyrittiin löytämään Ohjaamo-yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä kuvaamaan yhteistyön toivottua ihannetilaa.

Kyselyyn vastasi 135 työpajakentän toimijaa. Raporttiin on koottu kyselyn keskeiset tulokset.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry