Sote-uudistus ja työpajatoiminta

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

Materiaali käsittelee sote-uudistuksen vaikutuksia työpajatoimintaan.

Sote-uudistuksessa työpajojen yleisin palvelu, kuntouttava työtoiminta, siirtyy hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Tämän jälkeen kunnalliset työpajat eivät enää voi tuottaa sitä.  Mitä merkitsee, jos työpajatoiminta jää kuntaan – entä jos se siirtyy hyvinvointialueille? Miten kuntouttavaa työtoimintaa voidaan tuottaa jatkossa? Materiaalissa kuvataan sote-uudistuksen vaikutuksia työpajakenttään, nostetaan esille työpajatoimintaan liittyviä huolia ja tarkastellaan erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry