Sosiaalinen vahvistaminen käsitteenä ja palveluina. Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnan tuloksia

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Raportti esittelee vuosina 2012–2014 toteutetun Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnan tuloksia.

Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnassa kehitettiin OKM:n sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja Nuotta-valmennus. Kehittämistyössä oli kolme keskeistä tavoitetta ja osaprosessia: sosiaalista vahvistamista koskevan tietopohjan lisääminen (määrittelyprosessi), sosiaalisen vahvistamisen palveluiden laadullisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen (vaikuttavuusprosessi) sekä sosiaalisen vahvistamisen palveluihin liittyvien yhteistyökäytäntöjen ja palvelupolkujen kehittäminen (yhteistyöprosessi). Raportti keskittyy määrittelyprosessin ja yhteistyöprosessin tulosten kuvaamiseen.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry