Pohdiskelun tueksi: Vaikuttamistyön miellekartta

Julkaisutyyppi: Koulutusmateriaali

Into tekee aktiivisesti yhteiskunnallista vaikuttamista eri kanavien kautta. Tarjoamme vaikuttavia ratkaisuja osallisuuden vahvistumiseen sekä siirtymiin kohti työelämää ja opiskelua. Vaikuttamistyöllä olemme mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on parempi olla. Vaikuttamistyö on myös kentän ammattilaisten tärkeä tehtävä.

Tämän miellekartan avulla selkeytät omaa käsitystäsi vaikuttamiseen liittyvästä työstä. Millainen on roolisi oman organisaatiosi vaikuttamistyössä? Millainen vaikuttamisviestintä sytyttää? Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa. Miellekartta toimii pohjana niille, jotka ovat oman vaikuttamistehtävänsä alussa.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry