Mielenterveys voimaksi -verkkokurssi

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Verkkokurssi nuorten parissa toimiville, jotka toimivat mielenterveyden edistäminen parissa.

Mielenterveys voimaksi -verkkokurssi on itseopiskelumateriaali, jonka avulla voi vahvistaa omaa ammatillisuuttaan ja nuoren mielenterveyden edistämisen taitoja. Kurssin voi suorittaa omalla ajalla joko itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön muiden jäsenten kanssa. Kurssi on maksuton ja koko kurssin suorittaminen vie aikaa noin kymmenen tuntia. Kurssin sisältöjä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kerralla, vaan sisältöihin voi palata, tai suorittaa kerralla vain omaa tarvetta vastaavat sisällöt.

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-harrastustoimintaan/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-harrastustoimintaan/

 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry