Metodiopas-strategiaeväät

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Metodioppaan tarkoitus on tukea yksinkertaisten strategiatyökalujen harjoittelua.

Oppaan harjoitusten kautta pyritään tarkastelemaan mm. seuraavia keskeisiä kysymyksiä: Mikä on työpajamme tarkoitus ja päämäärä? Miten hyvin työpajamme toiminta vastaa ympäröivän kontekstin tarpeita?

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry