Leikkiväki ry:n Paja-Akatemia

Julkaisutyyppi: Hyvä käytäntö

Leikkiväki ry:n Paja-Akatemiasta saat teoreettista tietoa menetelmien taustalle sekä vinkkejä erilaisista toimintamuodoista, joilla voit vahvistaa oman työpajasi valmentajien kyvykkyyttä vuorovaikutukseen ja osallisuuteen. Leikkiväki on koonnut Paja-Akatemiaan tietoa käyttämistään ja hyväksi havaituista työpajan toiminnan sisällöistä ja harjoituksista. Sisällöt ovat vapaasti kenen tahansa hyödynnettävissä. Voit nyt kehittää omaa työotettasi ja tutustua Leikkiväen ideoihin Paja-Akatemiassa! #työpajatoiminta #Sosiaalinenvahvistaminen

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry