Lausunto TEM: Kotoutumisen edistäminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksen tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman säästötavoitteita sekä lisätä maahanmuuttajan omaa vastuuta kotoutumisestaan ja käytännön asioiden hoitamisesta. Esityksessä lyhennetään kunnille ja hyvinvointialueille kotoutumisen palveluiden järjestämisestä maksettavaa korvausaikaa ja lasketaan alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden nuorten aikuistumisen tuen yläikärajaa 25 vuodesta 23 vuoteen. Into vastustaa kotoutumisen palveluista leikkaamista. Olennaista olisi päinvastoin vahvistaa niitä ja siten edistää nykyistä paremmin kotoutumista ja yhteiskunnallista integraatiota.

Into vastustaa kunnille ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen korvausajan lyhentämistä. Kotoutumistoimet edistävät kotoutumista ja yhteiskuntaan integroitumista sekä tukevat työllisyyttä. Niistä leikkaaminen vain siirtää kustannuksia muualle ja kasvattaa yhteiskunnan menoja.

Into ei pidä esityksen mukaista maksun perimistä käyttämättä jääneen tapaamisen tulkkauskustannuksista tarkoituksenmukaisena. Maksun periminen tuo lisäkustannuksia ja heikentää jo ennestään heikossa asemassa olevien oikeusturvaa, taloutta ja kotoutumisen mahdollisuuksia.

Into näkee erityisen huolestuttavana aikuistumisen tuen leikkaamista: se voi johtaa ekstremismin, nuoriso- ja jengirikollisuuden sekä yhteiskunnallisen syrjäytymisen riskien kasvuun. Into korostaa, että alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden nuorten aikuistumisen tuki on tärkeä ja tehokas palvelu, joka tukee nuorten kotoutumista, vahvistaa heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja ehkäisee syrjäytymistä. Into korostaa, että kyse on erityisen haavoittuvassa asemassa olevista nuorista, joilla on heikot sosiaaliset tukiverkostot. Näiden nuorten tukea ei saa vähentää. On myös huomattava, että tästä kohdennetusta tuesta leikkaaminen vain siirtää kustannuksia muualle ja monessa tapauksessa lisää niitä pidemmällä aikajänteellä.

Into korostaa, ettei kotoutumiseen liittyvistä palveluista säästäminen ole tarkoituksenmukainen eikä todellisia säästöjä yhteiskunnalle tuova leikkauskohde.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry