Lausunto TEM ja TyV: Kuntakokeilulain muuttaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui työ- ja elinkeinoministeriölle 25.2.2021 ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun liittyvien lakien muuttamisesta. Esitettävät muutokset ovat tarkoituksenmukaisia ja tukevat asiakaslähtöisyyttä ja sujuvaa palveluprosessia.

Lakiesityksen mukaan kuntakokeilun aikana asiakas voitaisiin siirtää toisen kokeilukunnan tai takaisin TE-toimiston asiakkaaksi. Työttömyysturvatehtäviä siirrettäisiin laajemmin TE-toimistoilta kunnille. Lisäksi asiakastietojärjestelmien käyttöoikeuksia muutettaisiin. 

Into katsoo, että kuntakokeilu voi parantaa palveluiden saavutettavuutta. Kuntien vahvuuksia ovat lähipalvelut ja monialaisten palvelujen integrointi, paikallisten työnantajien ja välityömarkkinoiden tuntemus sekä vakiintunut ja toimiva yhteistyö niiden kanssa. 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry