Lausunto STM: Asumistukilaki

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksessä kiristetään yleiseen asumistukeen vaikuttavien tulojen vaikutusta, lasketaan tukiprosenttia ja luovutaan suojaosasta sekä heikennetään Helsingin kuntaryhmitystä ja lakkautetaan asumistuki omistusasuntoihin. Into vastustaa yleiseen asumistukeen esitettäviä muutoksia. Kyse on leikkauksista, jotka lisäävät talousvaikeuksia, köyhyyttä ja syrjäytymisen riskejä. Into pitää esityksen kokonaisvaikutuksia merkittävänä heikennyksenä jo entisestään pienituloisten taloustilanteeseen ja asemaan. Esitys kasvattaa toimeentulotukimenoja ja heikentää työnteon kannusteita.

Esityksellä tavoitellaan kustannussäästöjä ja julkisen talouden vahvistumista. Esitys kytkeytyy hallitusohjelman tavoitteeseen työhön kannustavammasta sosiaaliturvasta. Into huomauttaa, ettei asumistuesta leikkaaminen ole kustannustehokasta, sillä siitä seuraa toimeentulotukimenojen kasvua. Toimeentulotuki puolestaan sisältää kannustusloukkuja eikä sen lisääminen tue työllistymistä ja kannustavamman sosiaaliturvan tavoitetta, päinvastoin. Into kritisoi myös sitä, että säästötoimet ja leikkaukset kohdennetaan jo ennestään pienituloisiin ja heikossa asemassa oleviin.

Into pitää esityksen kokonaisvaikutuksia merkittävänä heikennyksenä jo entisestään pienituloisten taloustilanteeseen, elintasoon ja asemaan. Esitetyt muutokset lisäävät talousvaikeuksia, köyhyyttä ja syrjäytymisen riskejä. Into ei kannata esitettyjä asumistuen leikkauksia ja asumistukea saavien käytettävissä olevien tulojen pienentämistä.

Kuten esityksessä todetaan, yleisen asumistuen pieneneminen lisää toimeentulotuen tarvetta. Kelan arvion mukaan toimeentulotuen saajien määrä lisääntyy muutoksen myötä jopa noin 15 000 kotitaloudella. Into pitää tätä huomattavan kielteisenä seurauksena.

Asumistuen leikkaukset tulevat lisäämään taloudellisia haasteita, velkaantumista, asumisen ongelmia ja vuokravelkahäätöjä. Tämä kasvattaa tarvetta sosiaalityölle ja asumisen tukipalveluille, kuten asumisneuvonnalle sekä velkaneuvonnalle. Into katsoo, että asumistuen leikkaamista kustannustehokkaampaa on panostaa tarvelähtöiseen työllisyyspolitiikkaan sekä varmistaa riittävä palkkataso ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry