Lausunto SitJ: Valtion talousarvio 2020

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY antoi lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2020 8.11.2019.

Lausunnossaan TPY toteaa, että suurin osa nuorista voi hyvin, mutta nuorten välinen polarisaatio on merkittävä, ja Suomessa arvioidaan olevan n. 61 100 syrjäytynyttä nuorta. TPY kuvaa lausunnossa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tarvetta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. TPY katsoo, että nuorisotakuun resursointi on esityksessä riittämätön.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry