Lausunto SitJ: Talousarvio 2023

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui ja oli kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa 21.10.2022 talousarvioesityksestä vuodelle 2023. Into käsittelee lausunnossaan pyydetyn mukaisesti nuorisotyön tilannetta, haasteita ja rahoitusta, työpajatoiminnan jatkuvuutta ja palvelujen saatavuutta uudessa sote-rakenteessa.

Lausunnon keskeinen sisältö:

  • Nuorisoalaan kohdistuvat rahoitusleikkaukset on peruttava.
  • Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vahvistetaan”. Talousarvioesitys osoittaa muuta.
  • Tuen tarpeessa olevien nuorten ja aikuisten määrä on kasvanut ja palvelutarpeet moninaistuneet. Etsivän nuorisotyön ja työpajojen palveluille on entistä suurempi tarve.
  • Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä nuorilla, joilla jo ennen koronaa on ollut haasteita.
  • Etsivän nuorisotyön leikkaus olisi jopa 3 500 000 euroa, ja siirtomäärärahojenkin kanssa lähes 1 miljoonaa euroa.
  • Talousarvioesitys jättää pahimmillaan 4600 haavoittuvissa elämäntilanteissa olevaa nuorta kokonaan vaille heidän tarvitsemaansa rinnalla kulkijaa, tukea ja ohjausta.
  • Työpajatoiminnan kaikki yleisimmät valmennuspalvelut ovat isojen muutosten alla ja heikentävät työpajojen mahdollisuuksia vastata asiakkaiden kokonaisvaltaisiin tarpeisiin.
  • Työpajatoiminnan rahoitukseen on tulossa 300 000 euron leikkaus ajassa, jolloin tarvitaan resursseja ja mahdollisuuksia kehittämiseen toimintaympäristön muuttuessa.
  • Sote-uudistus muuttaa peruuttamattomasti työpajakenttää – suurella osalla työpajoista ei tarkkaa tietoa tulevasta.
  • Työpajakenttä peräänkuuluttaa valtakunnallisia linjauksia ja yhteistyötä.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry