Lausunto OKM: Opintotukilaki

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksen tavoitteena on opiskelijoiden toimeentuloedellytysten ja päätoimisen opiskelun tukemisen turvaaminen korottamalla opintolainan valtiontakausta. Into katsoo, että tavoite on oikea, mutta keino ei ole tarkoituksenmukainen. Into korostaa, ettei opintotuen lainapainotteisuutta tule vahvistaa, vaan olennaista olisi korottaa opintorahaa.

Into on huolissaan opiskelijoiden ylivelkaantumisen lisääntymisestä, sillä esitys tulee lisäämään opiskelijoiden velkataakkaa. Lisäksi valmistelussa oleva asumistuen uudistus ja perusturvaetuuksien indeksitarkistusten jäädyttäminen heikentävät merkittävästi opiskelijoiden toimeentuloa. Into vastustaa opiskelijoiden toimeentulon ja aseman heikentämistä.

Esityksen tavoitteena on myös vahvistaa lasta huoltavien opiskelijoiden taloudellisia edellytyksiä päätoimiseen opiskeluun korottamalla opintorahan huoltajakorotusta. Into katsoo, että opintorahan huoltajakorotuksen korottaminen on tarkoituksenmukaista, mutta korostaa, että se ei ole riittävä keino turvata opiskelijoiden toimeentuloa ja päätoimisen opiskelun edellytyksiä, kun toimeentuloa muilla valmistelussa olevilla muutoksilla heikennetään.

Esityksen tavoitteena on lisäksi turvata nuorimpien opiskelijoiden opintolainan riittävyys paremmin koko lukukauden ajalle ja ehkäistä toisen asteen opiskelijoiden tarpeetonta velkaantumista lisäämällä opintolainojen lukukausikohtaisten nostokertojen määrää. Into katsoo, että nostokertoja voidaan lisätä, mutta kokonaisuudessaan se ei estä opiskelijoiden velkaantumista, kun opintotuen lainapainotteisuutta kuitenkin vahvistetaan.

Esityksessä myös todetaan, ettei vaikutusten arvioinnissa ole huomioitu, että yleiseen
asumistukeen tehtävät uudistukset voivat lisätä opiskelijoiden toimeentulotuen käyttöä. Into katsoo, että tämä on puute: on todennäköistä, että yleisen asumistuen leikkaukset tulevat kasvattamaan toimeentulotukimenoja.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry