Inton ratkaisut sosiaaliturvan nykyjärjestelmän uudistamiseksi – sosiaaliturvakomitean kuulemistilaisuus 2.5.2022

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

Sosiaaliturvakomitea järjesti opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kuulemistilaisuuden 2.5.2022. Into esitti tilaisuudessa ratkaisuehdotuksensa sosiaaliturvan nykyjärjestelmän uudistamiseksi.

Inton ratkaisut on jäsennetty vastauksiksi sosiaaliturvakomitean esittämiin kysymyksiin:

1. Miten sosiaaliturvan kokonaisuutta (palvelut ja etuudet) tulisi uudistaa nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta?

 • Toimeentulotuen myöntäminen on kytkettävä paremmin palveluihin ja yksilölliseen tukeen.
 • Tarvitaan lisää matalan kynnyksen palveluita, erityisesti nuorille suunnattuja mielenterveys- ja päihdepalveluita.
 • Tarvitaan monialaisen yhteistyön vahvistamista ja palveluprosessien yhtenäisyyden varmistamista sekä jalkautuvia palveluita ja nuorilähtöistä rinnalla kulkevaa työotetta.
 • Järjestelmän tulee tukea nykyistä joustavammin ja nopeammin siirtymiä elämäntilanteesta ja statukselta toiselle. Tulojen ja etuuksien yhteensovittamista pitää parantaa.

2. Miten työkyvyttömyysetuuksia tulisi edelleen kehittää, jotta ne tukisivat tarkoituksenmukaisella tavalla nuoria ja opiskelijoita, joilla on työ- tai opiskelukyvyn haasteita?

 • Etuudelta toiseen siirtymistä on joustavoitettava, erityisesti sairauslomalta kuntoutustuelle siirryttäessä.
 • TE-toimiston ja Kelan virkailijoiden mahdollisuuksia tunnistaa kuntoutustarpeita ja ohjata eteenpäin on vahvistettava.

3. Miten nuorten ja opiskelijoiden tarvetta turvautua toimeentulotukeen pitkäaikaisesti voitaisiin vähentää?

 • Ensisijaisiin etuuksiin tarvitaan riittävä, nykyistä korkeampi taso.
 • Nuoriin kohdistuvaa sanktiointia tulee vähentää työttömyysturvan puolella.
 • Kannustinloukut pois: joustavammat ja paremmat kannustimet työhön ja opiskeluun.

4. Millainen opintotukijärjestelmä turvaisi päätoimisen opiskelijan toimeentulon?

 • Opintotuen korottaminen: minimitoimeentulon tasolle ja lainapainotteisuuden vähentäminen.

5. Miten nuorten ja opiskelijoiden asumisen tukemista pitäisi kehittää?

 • Asumistuki on sovitettava paremmin ja joustavammin yhteen muun etuusjärjestelmän ja tulojen kanssa.
 • Asumistukea yksilökohtaistettava.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry