Inton kehysriihiterveiset 2022

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

1. Etsivän nuorisotyön perusrahoituksen taso palautettava 2. Työpajojen toimintaedellytykset turvattava muuttuvassa tilanteessa 3. Palkkatukea ja välityömarkkinoita hyödynnettävä työllisyyden edistämisessä

Pitkittynyt koronaepidemia on lisännyt tuen tarpeessa olevien nuorten ja aikuisten määrää ja palvelutarpeet ovat moninaistuneet. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Epidemia on lisännyt ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä, kotiin vetäytymistä sekä taloudellisia ongelmia. Erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuus on ollut entistä heikompaa. Kaikkia koronaepidemian vaikutuksia ei vielä nähdä, joten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluista ei tule vähentää rahoitusta. Etsivän nuorisotyön ja työpajojen palveluille on entistä suurempi tarve.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry