Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut on unohdettu. Arvioita sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista työpajatoimintaan

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

Selvityksessä arvioidaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia työpajatoimintaan.

Selvitystä varten on tarkasteltu valmistelussa olevaa lainsäädäntöä ja muita valmistelumateriaaleja suhteessa työpajatoimintaan sekä haastateltu uudistuksen valmistelijoita, ministeriöiden ja kuntien virkamiehiä, työpaja- ja työllisyystoimijoita sekä päättäjiä. Selvitys sisältää arvioita työpajatoiminnan mahdollisista kehityskuluista uudistuksissa sekä huomioita ja suosituksia sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelua varten.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry