Alkoholi kuvina -korttipakka

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Alkoholi kuvina -korttipakka tukee nuorten kanssa käytäviä keskusteluja ja puheeksiottoa.

Alkoholi kuvina -korttipakka tukee nuorten kanssa käytäviä keskusteluja. Korttipakka sisältää 35 erilaista kuvakorttia. Kortit soveltuvat erityisesti yläkouluikäisten parissa käytäviin keskusteluihin, mutta niitä voidaan käyttää monen ikäisten nuorten kanssa alkoholista keskusteluun. Kortit soveltuvat sekä yksilö- että ryhmäkeskusteluihin. Materiaalin hinta 10€.

TILAA MATERIAALI: Alkoholi kuvina -korttipakka – EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n materiaalit tarjoavat tukea ja apua ehkäisevän päihdetyön suunnitelmalliseen toteuttamiseen sekä erilaisiin keskustelu- ja puheeksiottotilanteisiin. Kaikki Osaamiskeskustoiminnan tuottamat materiaalit löytyvät osoitteesta https://ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta.   

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry