Kannanotto: Lupaus nuorten syrjäytymisen ehkäisystä on lunastettava budjetissa

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Diakonissalaitos vastustavat etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitusleikkausta. Tässä kannanotossa allekirjoittaneet kertovat leikkausten seurauksista haavoittuvimmassa asemassa oleville nuorille ja vaativat, että nuorten hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan tosiasiallisesti myös taloudellisesti.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry