Tulosta sivu

Pohjanmaa

Pohjanmaan työpajaverkosto toimii Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Verkoston tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri pajojen välillä, vaihtaa ajatuksia samaa työtä tekevien kanssa ja jakaa tietoa ja toimivia käytänteitä laajemminkin. Alueella toimivan henkilöstön osaamisen vahvistaminen koulutusten ja verkostoitumisen kautta sekä vaikuttavuuden lisääminen ovat myös tärkeitä asioita, joita pyritään verkoston avulla toteuttamaan.

Alueellinen työpajaverkosto kokoontuu joka syksy koulutukselliseen verkostopäivään, jossa käydään läpi alueen sekä koko maan kattavia ajankohtaisia asioita. Samassa yhteydessä on vertaisverkostoilla mahdollisuus pitää pieni yhteinen kokoontuminen.

Pohjanmaan työpajaverkostossa on toiminnassa vertaisverkostot esimiehille, yksilövalmentajille sekä työvalmentajille kullekin omansa, ja nämä vertaisverkostot kokoontuvat säännöllisesti sekä koulutukselliseen verkostopäivään että jokainen ryhmä omien kiinnostuksien mukaan vertaisverkostovetäjän johdolla noin kerran vuodessa. Nämä vertaisverkostot tapaavat yleensä jonkun työpajan vieraina ja pääsevät samalla tutustumaan alueen muihin työpajoihin ja toimintamalleihin. Osalla vertaisverkostoista on toiminnassa myös omat suljetut Facebook-ryhmät, jossa ajatusten vaihtoa ja juttulinkkejä voi hyvin jakaa samaa työtä tekevien kesken. Työpajaverkostolla on julkinen Facebook- sekä instagramsivu Pohjanmaan työpajaverkosto.

Alueella toimii kaikkiaan 17 eri työpajaa, joilla osalla on useampia yksiköitä (yhteensä 27 eri yksikköä). Ruotsin- ja kaksikielisten työpajojen ULA-verkoston alla toimii alueen ruotsinkieliset pajat (3kpl) ja niistä vastaa ULA-koordinaattori Petra Bengs.

Pohjanmaan työpajaverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

 

Pohjanmaan työpajaverkoston koordinaattori: Anna Turja

Puh. 050- 566 6612, sähköposti anna.turja(a)pspy.fi

Facebook: Pohjanmaan työpajaverkosto, Instagram: @tyopajaverkosto