Tulosta sivu

Osaamisen tunnistaminen ja oppilaitosyhteistyö

1.1.2018 voimaantullut ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuo osaamisen tunnistamiselle ja sen tunnustamisen tukemiselle uusia sekä mahdollisuuksia että kehittämistarpeita. Hallituksen keväällä 2017 puoliväliriihessä julkaisemassa NEET-ohjelmassa yhtenä tavoitteena on työpajatoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön kehittäminen niin, että työpajoja voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin osaamisen hankkimista tukevana oppimisympäristönä ja oppimisen tukipalveluna.

Selvitykset, kannanotot ja tiedotteet

Tekemällä oppimisen tarjoamat mahdollisuudet. Ratkaisuja Euroopan 6 604 000 NEET-nuoren kohtaamiseen -artikkeli osaamisen tunnistamisen hyödyistä työpajojen vaikuttamistyötä varten. Tuotettu Paving the way -hankkeessa (2017). Lataa artikkeli

TPY:n tiedote: Työpajoilla kertyvää osaamista voidaan tunnustaa osaksi ammatillisia opintoja -tiedote 9.10.2017.

 

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, TPY:n lausuntoja

Laki ammatillisesta koulutuksesta (1.1.2018 alk.)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017 vp)

TPY:n lausunto 30.5.2017 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

TPY:n lausunto 4.5.2017 eduskunnan sivistysvaliokunnalle: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Materiaalia ammattillisen koulutuksen uudistuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön video keskeisistä muutoksista ammatillisen koulutuksen reformissa katso video

Uusi ammatillinen koulutus -infograafi (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Reformiin ja keskeisiin muutoksiin liittyvät aineistot opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla

Opetushallituksen reformintuki-sivusto