Tulosta sivu

Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

 

1. Työpajatoiminta turvataan muuttuvissa rakenteissa

Työpajatoiminta on osa aktiivista koulutus-, työvoima- ja sosiaalipolitiikkaa. Se on joustava väline, jolla vahvistetaan toimintaan osallistuvien arjenhallintataitoja ja sosiaalista vahvistumista sekä edistetään heidän koulutukseen ja työelämään sijoittumistaan. Työpajatoiminnalla on hyvä valtakunnallinen kattavuus ja alueellinen saavutettavuus. Nämä tulee turvata käynnissä olevissa yhteiskunnallisissa muutoksissa.

Palveluiden toimintaedellytyksiä ja lähipalveluluonnetta edistetään, mikäli:

  • työpajat voivat hyödyntää laajasti asiakkaan tarpeen mukaisia palveluita ja toimenpiteitä.
  • työpajatoiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.
  • eri kokoisilla järjestöillä, säätiöillä ja kunnilla on mahdollisuus toteuttaa laadukkaita työpajapalveluita käynnissä olevista muutoksista huolimatta.

Hyödyllisiä linkkejä:
Lue työpajatoiminnasta Suomessa
Työpajatoiminta maakuntauudistuksessa
Työpajatoiminta kasvupalvelu-uudistuksessa

 

2. Opinnollistaminen ja työpajojen tukipalvelut osaksi yksilöllisiä koulutuspolkuja

Heikossa työmarkkinatilanteessa olevien nuorten ja aikuisten osaamistasoa on mahdollista nostaa työpajatoiminnan avulla. Toiminta tukee oman ammattialan löytämistä ja koulutukseen kiinnittymistä sekä ehkäisee opintojen keskeyttämistä. Työpajatoiminta tekee näkyväksi koulutuksen ulkopuolella olevien hankittua osaamista, tarjoaa tukea koulutuksen loppuun suorittamiseen ja vähentää koulupudokkuutta. Sen avulla voidaan tukea myös siirtymää koulutuksesta työelämään.

Nuorten ja aikuisten osaamistasoa on mahdollista nostaa, mikäli:

  • sääntelyn, hallinnonalojen sisäisten ohjeistusten ja paikallisten käytäntöjen sisältämiä esteitä tunnistetaan, poistetaan ja siten mahdollistetaan yksilöiden yhdenvertainen kohtelu valtakunnallisesti.

Hyödyllisiä linkkejä:
Työpajatoiminnan opinnollistaminen

 

3. Nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön resursseja vahvistetaan

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat todennetusti vaikuttavia keinoja toteuttaa nuorisotakuuta. Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia sekä toimii tukena palveluihin hakeuduttaessa. Työpajatoiminta vahvistaa osallistujien elämänhallintaa ja yhteisöön kiinnittymistä sekä koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista. Palvelut tarvitsevat riittäviä resursseja ollakseen laadukkaita. Etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle on taattava riittävät resurssit.

Työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä saadaan jatkossakin vaikuttavia tuloksia, mikäli

  • turvataan palveluiden saatavuus ja saavutettavuus yhteiskunnallisessa muutostilanteessa.
  • nuorisotakuun toteutuksessa huolehditaan siitä, että ohjauspalveluiden lisäksi resursoidaan rinnalla kulkeviin ja matalan kynnyksen palveluihin. Näitä ovat mm. etsivä nuorisotyö ja heikommassa asemassa oleville nuorille suunnattu toiminnallinen ja yhteisöllinen starttivalmennus.

Lataa hallitusohjelmatavoitteet klikkaamalla kuvaa

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Lue lisää työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä Suomessa.
Tutustu valmentautujien kokemuksiin työpajatoiminnasta ja etsivän nuorisotyön nuorten tarinoihin.