Tulosta sivu

Lausunnot 2020

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta 17.3.2020 

TPY toteaa, että on tarkoituksenmukaista, ettei kuntouttavaa työtoimintaa saa jatkossakaan hankkia voittoa tavoittelevalta yritykseltä. Tuen ja ohjauksen hankkiminen yrityksiltä tai kolmannelta sektorilta on puolestaan perusteltua asiakkaiden tarvitseman yksilöllisen tuen kannalta. Myös kuntouttavan työtoiminnan sisällön tarkempi määrittely on tarpeen: asiakkaiden moninaisiin palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää yksilöllistä ohjausta. TPY huomauttaa, että kuntien tulee korvata kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja ohjauspalvelut palveluntuottajille tarkoituksenmukaisesti. Olennaista on myös osuva palvelutarvearvio. Kuntouttavaan työtoimintaan tulee ohjata asiakkaita, joiden tavoitteet ovat ensisijaisesti elämänhallinnan ja työkyvyn vahvistamiseen kytkeytyviä, eivät suoraan työllistymiseen liittyviä.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta 17.3.2020

TPY toteaa, että on tarkoituksenmukaista, ettei kuntouttavaa työtoimintaa saa jatkossakaan hankkia voittoa tavoittelevalta yritykseltä. Tuen ja ohjauksen hankkiminen yrityksiltä tai kolmannelta sektorilta on puolestaan perusteltua asiakkaiden tarvitseman yksilöllisen tuen kannalta. Myös kuntouttavan työtoiminnan sisällön tarkempi määrittely on tarpeen: asiakkaiden moninaisiin palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää yksilöllistä ohjausta. TPY huomauttaa, että kuntien tulee korvata kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja ohjauspalvelut palveluntuottajille tarkoituksenmukaisesti. Olennaista on myös osuva palvelutarvearvio. Kuntouttavaan työtoimintaan tulee ohjata asiakkaita, joiden tavoitteet ovat ensisijaisesti elämänhallinnan ja työkyvyn vahvistamiseen kytkeytyviä, eivät suoraan työllistymiseen liittyviä.

Lue lausunto

Kommentit hallituksen esitysluonnokseen työ- ja elinkeinoministeriölle työllisyyden kuntakokeiluista: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta 24.1.2020

TPY katsoo, että kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä on tarkoituksenmukaista. Kuntien vahvuuksia ovat sote-, koulutus- ja työllisyyspalvelujen integrointi, palveluprosessin koordinointi ja lähipalvelut sekä paikallisten työnantajien tuntemus. TPY nostaa esille, että välityömarkkinoiden roolia osana kuntakokeiluja on vahvistettava. Myös Ohjaamojen roolia tulee selkiyttää. TPY katsoo, että työnantaja- ja yrityspalvelujen siirtäminen kuntiin tulisi olla mahdollista. Olennaista on panostaa kokeilujen vaikutusten monipuoliseen arviointiin. TPY painottaa, että kokeilujen tulosten perusteella tulee laatia pitkäjänteinen suunnitelma työllisyyspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Lue lausunto